Garážová vrata, Okna
Předokenní rolety, Pohony bran, Dveře, Ploty

Kování pro sekční vrata (stavební připravenost)


Jak vybrat správný typ vrat? Nepřizpůsobujte se! Postavte si takovou garáž, jaká vyhovuje Vašim požadavkům, vrata LOMAX přizpůsobíme na míru Vaší garáže.

kování rozměry

x = šířka otvoru
y = výška otvoru
h = nadpraží
L = levé ostění
R = pravé ostění

Kování STD (standardní)
standard
- nadpraží "h"pro ruční ovládání
a) min. 380 mm (do výšky otvoru "y" 3 m a max. plochy 10 m2)
b) min. 420 mm (do výšky otvoru "y" 4 m)
c) min. 500 mm (do výšky otvoru "y" 5 m)

- nadpraží "h" pro ovládaní el. pohonem
a) min. 380 mm pro boční pohon
a) min. 400 mm pro stropní pohon
(do výšky otvoru "y" 3 m a max. plochy 10 m2)
b) min. 420 mm do výšky otvoru "y" 4 m
c) min. 500 mm pro boční pohon (do výšky otvoru "y" 5 m)

- ostění pro ruční ovládání nebo stropní pohon (L a R >= 100 mm)
- ostění pro použití bočního pohonu nebo řetězové převodovky (kočky) (L nebo R >= 300 mm)

pozor UPOZORNĚNÍ:
V případě ručního ovládání a nadpraží <420 mm může spodní část dolní sekce zastínit v otevřené poloze několik cm otvoru.

kování STD

Kování LHF (snížené)
- nadpraží "h" min 230 mm
- nadpraží pro boční pohon "h" min 300 mm

- ostění pro ruční ovládání nebo stropní pohon (L a R >= 100 mm)
- ostění pro použití bočního pohonu (L nebo R >= 300 mm)

pozor POZOR!
- maximální výška otvoru 3000 mm
- maximální plocha otvoru 12 m2
- řetězová kočka nebo boční pohon pro typ LHF nelze použít (pouze LHF "h"> 300 mm)

pozor UPOZORNĚNÍ:
V případě ručního ovládání i ovládání el. pohonem může spodní část dolní sekce v otevřené poloze zastínit až 150 mm otvoru.

kování LHF

Kování LHN (snížené)
- nadpraží "h" pro ruční ovládání
a) min. 70 mm (do max. šířky vrat "x" 4,8 m a plochy 10 m2
klika ve spodní sekci, integrované dveře nelze instalovat)
b) min. 130 mm (do max. plochy vrat 15 m2)

- nadpraží "h" pro ovládaní el. pohonem
a) min. 120 mm (do max. šířky vrat "x" 4,8 m a plochy 10 m2)
b) min. 130 mm (do max. plochy 15 m2)

- ostění (L a R >= 100 mm)
- ostění pro použití bočního pohonu (L nebo R >= 300 mm)

pozor POZOR!
- maximální plocha vrat 15 m2.

pozor UPOZORNĚNÍ:
V případě ručního ovladání panel zasahuje do otvoru (y-120 mm). V případě bočního pohonu je nutné prodloužení celkem o 830 mm. V případě ovládání klikou se zámkem je nutno kliku umístit do spodní sekce. V případě nadpraží < 120 mm není možno osadit integrované dveře.

kování LHN

Kování ZK (zvýšené)
- nadpraží "h" = 4 300 mm
- ostění (L a R >= 100 mm)

pozor UPOZORNĚNÍ:
Pro použití bočního pohonu DYNAMIC nebo řetezové převodovky je nutné ostění min. 300 mm.

kování ZK

Kování VK (zvýšené)
- nadpraží "h" = y + 500 mm
- ostění (L a R >= 100 mm)

pozor UPOZORNĚNÍ:
Pro použití bočního pohonu DYNAMIC nebo řetězové převodovky je nutné ostění min. 300 mm.

kování VK

Kování VK-G (zvýšené)
- nadpraží "h" = y + 200 mm
- ostění (L a R >= 200 mm)

pozor UPOZORNĚNÍ:
Pro použití bočního pohonu DYNAMIC nebo řetězové převodovky je nutné ostění min. 400 mm.

kování VK-G

Kování SK (šikmé)
- nadpraží "h" od 120 mm (dle velikosti vrat)
- sklon alfa max. 45°
- ostění (L a R >= 90 mm)
- ostění pro použití bočního pohonu (L nebo R >= 300 mm)

pozor UPOZORNĚNÍ:
Možnost použití bočního nebo stropního pohonu konzultujte s výrobcem. Pro případ ovládání bočním/průmyslovým pohonem je třeba ostění min. 300 mm na straně umístění pohonu. V případě ručního ovladání (při otevřených vratech) může panel zasahovat do otvoru až 200 mm. V případě nadpraží < 380 mm může dojít k zastínění průjezdní výšky otvoru i při ovládání el. pohonem.

kování SK